logo

Vaše riešenie pre
povrchové úpravy
Dodávame lakovne, lakovacie linky, pieskovne, tryskacie zariadenia, spaľovne a iné

Produkty

Venujeme sa dodávaniu technológií a zariadení pre lakovanie, pieskovanie, tryskanie, čistenie vôd a čistenie vzduchu. Veríme, že si z daných produktov vyberiete. Radi Vám pri výbere vhodného produktu pre Vás pomôžeme

Lakovne pre lakovanie mokrými farbami

Lakovacie steny:
so suchou filtráciou, vodné steny

Lakovacie kabíny:
s odsávaním do podlahy, s podstavcom, s odsávaním do strán, s odsávaním do steny…

Lakovacie linky pre mokré lakovanie

Pozri viac

Lakovne pre lakovanie práškovými farbami

lakovacie steny, lakovacie kabíny, sušiace pece, vypaľovacie pece, koncové filtre, lakovacie linky s manuálnym dopravníkom, lakovacie linky s automatickým dopravníkom

Lakovacie linky pre práškové lakovanie

Pozri viac

Lakovne KTL


kataforézne lakovne

Lakovacie linky pre kataforézne lakovanie

Pozri viac

Tryskacie komory pre mechanické úpravy povrchov – pieskovne

pneumatické tryskacie kabíny, mobilné tryskacie jednotky, tlakovzdušné tryskacie jednotky, tryskacie stroje s metacími kolesami, odlučovač prachu

Pozri viac

Zariadenia pre žiarové striekanie kovov

metalizačné boxy a kabíny odlučovače prachu elektrooblúkové a plynové metalizačné pištole

Pozri viac

Zariadenia pre chemickú predúpravu pred lakovaním

Vysokotlakové postrekové stroje
   – elektrické    – naftové
Zavážacie boxy, recyklačné nádrže a jednotky, zberné nádrže, ručné vysokotlakové zariadenia pre postrek, tunelové predúpravy, ponorné a vaňové predúpravy

Pozri viac

Technológie pre čistenie vôd

flotačné zariadenia, separátor oleja, čistenie odpadových vôd

Pozri viac

Technológie pre čistenie vzduchu – spaľovaním

RTO Regeneratívne Termické spaľovanie, Regeneratívne Termické spaľovanie s odlúčením chemických látok,
Rekuperačné Termické spaľovanie,
Zeolit – rotor koncentrátor
Katalytické spaľovanie
a iné

Pozri viac

Viac informácií o spoločnosti GIMMA, s .r.o.

Spoločnosť GIMMA bola založená v roku 2007. Od jej založenia a vďaka nástupu mladého a dynamického tímu s nadviazaním na dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti vyprofilovala a špecializovala na riešenia a dodávky moderných technológií pre povrchové úpravy na kľúč.
Go to Profil

Profil

GIMMA je skratka pre
Vaše riešenie pre povrchové úpravy.

Go to Produkty

Produkty

Lakovne a lakovacie linky, tryskacie komory, pieskovne, tryskacie automaty, zariadenia pre chemickú predúpravu pred lakovaním, zariadenia pre čistenie vôd, zariadenia pre čistenie vzduchu spaľovaním …

Go to Služby

Služby

Servis technológií a zariadení – záručný a pozáručný, projektová dokumentácia pre stavebné konania, náhradné filtre, PAINT-STOP filtre, stropné filtre, predfiltre, filtre s aktívnym uhlím, aktívne uhlie, abrazívo, chémia pre sepáraciu farby z vody …

Go to Kontakt

Kontakt

GIMMA, s.r.o.
Vážska 308/45
911 05 Trenčín
info@www.gimma.sk
0948 551 815

O spoločnosti

Spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami technológií pre povrchové úpravy

V týchto oblastiach spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami technológií pre povrchové úpravy ako aj výrobcami zariadení pre doplnkové činnosti s tým spojené. Technológie, ktoré navrhujeme, prešli vývojom a dôkladnými skúškami vo vývojových centrách a dlhodobo sa pracuje na ich ďalšom vývoji s cieľom splnenia aj najnáročnejších požiadaviek našich obchodných partnerov ako aj požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov. Výsledkom tohto vývoja sú moderné technológie, ktoré využívajú najnovšie poznatky, čím zabezpečujú maximálnu efektivitu a úspory.

Samozrejmosťou je návrh technológií na mieru a podľa potrieb investora ako aj starostlivosť spojená so servisom a poradenstvom. Dobré skúsenosti našich obchodných partnerov nám otvárajú cesty k novým projektom, ktoré úspešne spolu s našimi dodávateľmi navrhujeme a realizujeme.

V súčasnej dobe môžeme skrátka povedať, že GIMMA je skratka pre Vaše riešenie pre povrchové úpravy.

Služby