Technológie pre čistenie vôd

Flotačné zariadenia pre vodné steny

Flotačné zariadenie separuje farbu z vodných stien, pričom vracia vodu na jej opätovné použitie a odlúčená farba sa zhromažďuje vo vakoch vo forme sušiny, čím sa zabezpečí ekologická likvidácia farby pri nízkych nákladoch.

Výhody:

  • výmena vody v lakovacej kabíne sa znižuje na maximálne raz za 12 mesiacov
  • automaticky vyťažený kal, má znížený objem vody, vďaka ľahkej dehydratácii – zníženie nákladov na likvidáciu
  • koncentrácie škodlivých látok – emisií sa znižujú elimináciou kalu z vody vo vodnej stene
  • používaním našich zariadení sa náklady na údržbu kabín výrazne klesajú
  • naše zariadenia sú celkom automatické a majú jednoduché riadenie

Flotačné zariadenia pre vodné steny Flotačné zariadenia pre vodné steny

Separátor oleja

Separátory sú vyvinuté pre separáciu minerálnych olejov a mastných nečistôt, ktoré obsahujú vody v procese chemickej predúpravy pred lakovaním. Tieto systémy využívajú koalescenčný princíp (spojenie dvoch alebo viacerých častíc, pre vytvorenie väčšej), sú modulárne a vyrobené z nerezovej ocele v AISI 304.

Separátor oleja Separátor oleja

Čistenie odpadových vôd

neutralizačné stanice sú vyvinuté pre čistenie odpadových vôd napr. z chemickej predúpravy pred lakovaním na princípe deemulgácie a zrážania. Neutralizačné stanice sa vyrábajú v prevedení manuálnom – vsádzkové alebo automatickom – kontinuálne. Samotné prevedenie závisí od množstva odpadových vôd určených pre likvidáciu.

Výsledok je vyčistená voda spĺňajúca všetky požiadavky a limity dané legislatívou SR pre vypúšťanie do kanalizácie. Môžu byť doplnené kalolisom, pre jednoduchšiu a ekonomickejšiu likvidáciu kalov.

Zariadenie, ktoré dodávame:

  • manuálne neutralizačné stanice
  • automatické neutralizačné stanice

neutralizačné stanica neutralizačné stanica neutralizačné stanica

Lakovne a lakovacie linky Tryskacie komory a zariadenia Technológie pre chemickú predúpravu pred lakovaním Technológie pre čistenie vzduchu - spaľovaním