Technológie pre čistenie vzduchu – spaľovaním

Spaľovanie znečisteného vzduchu zabezpečuje dodržiavanie najprísnejších ekologických hľadísk stanovených pre tepelné zneškodňovanie znečisteného vzduchu. Sú vyrábané vo veľkostných a typových radách, ktoré sa pružne prispôsobujú potrebám, množstvu a druhu čisteného vzduchu, priestorového usporiadania a využitia získaného tepla.

Spaľovacie zariadenia sú použiteľné v mnohých priemyselných oblastiach pre výrobu:

 • lamináty, lepidlá, konverzie
 • pogumované textílie, impregnované, potiahnuté termoplastickými živicami, tapety
 • syntetická koža a garbiarne
 • výrobu lepidiel a náterov,
 • balenie, tlač na flexibilné balenie, tašky, papier / plast
 • lakovanie plastu, dreva a kovu, plechovky
 • automotive
 • sušiace pece, pece KTL
 • povrchová úprava a nátery všeobecne

 • chemický a farmaceutický priemysel
 • kozmetické
 • styrén, sklenené vlákno, výroba lodí
 • elektronika, mikroelektronika, elektrické izolátory
 • abrazivne latky
 • textilné
 • dezodorácia (zbavovanie zápachu)
 • hlinikové folie
 • Sanácia kontaminovanej pôdy
 • Potravinársky priemysel

 

RTO - čistenie vzduchu spaľovaním Čistenie vzduchu spaľovaním - spaľovňa

Lakovne a lakovacie linky Tryskacie komory a zariadenia Technológie pre chemickú predúpravu pred lakovaním Technológie pre čistenie vôd Technológie pre čistenie vzduchu - spaľovaním