O nás

Výsledkom bohatých skúseností spoločnosti GIMMA s dodávkami technológií pre povrchové úpravy a čistenie vzduchu sú technológie na kľúč, ktoré poskytujú kvalitu a ekologickú prevádzku. Technológie dodávame v spolupráci s renomovanými výrobcami a ponúkame komplexné riešenia. Zákazníkom sa snažíme vyjsť maximálne v ústrety a flexibilne sa prispôsobujeme ich potrebám. Spoločnosť GIMMA je Vaše spoľahlivé riešenie pre povrchové úpravy.

Zameranie spoločnosti

 • Mokré lakovne a lakovacie linky
 • Práškové lakovne a lakovacie linky
 • KTL – kataforézne lakovne
 • Pieskovne a technológie pre tryskanie
 • Chemické predúpravy
 • Separátory oleja
 • Flotačné zariadenia
 • Recyklátor riedidiel
 • Neutralizačné stanice
 • Projektová dokumentácia
 • Technológia pre čistenie vzduchu – spaľovne

Vo všetkých vyššie uvedených oblastiach spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami daných technológií. Všetky technológie prechádzajú dôkladným výskumom a testovaním. Je pre nás dôležité, aby sme vyhoveli náročným právnym predpisom a rovnako aj napredovali v modernizácii. Výsledkom toho sú moderné technologické prístroje určené na lakovanie a všetky činnosti s ním súvisiace.

Uvedomujeme si, že veľa zákazníkov potrebuje mať zariadenia na mieru. Aj v tomto vieme vychádzať v ústrety a požadovanú technológiu na mieru dodať. Starostlivosť a servis je samozrejmosťou.

Máte ďalšie otázky? Potrebujete poradiť alebo chcete objednať dané zariadenie? Neváhajte a kontaktujte nás!

Povedali o nás

“So spoločnosťou GIMMA, s.r.o. spolupracujeme už niekoľko rokov. Najprv sme od tejto spoločnosti zakúpili lakovaciu kabínu so sušiacim boxom na lakovanie dverí, ktoré vyžadujú vysokú kvalitu povrchovej úpravy, pričom spoločnosť GIMMA sa stará o ich servis a výmenu filtrov. Momentálne sme inštalovali od spoločnosti GIMMA ďalšiu technológiu Paint Room pre prípravu farieb. Inštalácie boli realizované na kľúč, takže sme sa mohli venovať plne svojej vlastnej činnosti a technológie boli odovzdané priamo na používanie. Môžem túto spoločnosť len odporučiť. Ústretový a zároveň odborný prístup. Vedia nájsť riešenie a čo sľúbia aj splnia”      Ing. Jaroslav Sýkora  – výrobný riaditeľ spoločnosti ADLO–Security Doors, s.r.o.

„Spoločnosť Donghee Slovakia začala spoluprácu so spoločnosťou Gimma inštaláciou olejových separátorov do krokov predúpravy lakovacích liniek v roku 2014. Následne v roku 2015 boli inštalované 2 kroky predúpravy (ponor „neutral etching“ a oplach „DI“) na elektroforéznej lakovni. V roku 2016 na základe sprísnenia európskej legislatívy vypúšťania emisií do ovzdušia, bolo inštalované zariadenia na zníženie TOC „ Regenerative thermal oxidizer“ pre vypaľovaciu pec s nepriamym procesným ohrevom. Všetky uvedené projekty boli realizované na kľúč so záručným aj s pozáručným servisom. Spoluprácu so spoločnosťou Gimma možem označiť ako profesionálnu a ústretovú.“      Ing. Dušan Sloboda – výrobný riaditeľ DONGHEE Slovakia, s.r.o.

„Chcel by som sa Vám týmto spôsobom poďakovať, za úspešnú spoluprácu počas posledných pár rokov. Vysoko si cením odbornosť pri navrhovaní technologického celku povrchových úprav, spoľahlivosť pri dodržiavaní termínov, trpezlivosť a profesionalitu pri školeniach a konzultáciach a v neposlednom rade ľudský prístup počas celej doby našej spolupráce, ktorá dodaním technológie pre Vás nekončí. Týmto Vás môžem ako dodávateľa a odborníka len vrelo odporúčať.“      Ing. Peter Tóth – development manager MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o.

„Spoluprácu s firmou Gimma s.r.o. sme začali v roku 2014, kedy sme v našej firme inštalovali mokrú lakovňu. Od firmy Gimma s.r.o. bola dodaná kompletná lakovacia linka. Dodávka a inštalácia prebehli bezproblémovo a všetky práce boli vykonané načas. V súčasnosti nám firma Gimma s.r.o. dodáva náhradné diely a režijné príslušenstvo napr. filtračné rohože, aktívne uhlie atď. Takisto tento servis prebieha spoľahlivo. Od firmy Gimma s.r.o. máme zakúpené aj ručné ostryskovacie zariadenie na otrysk balotinou a malé nerezové produkty. S týmto zariadením sme takisto spokojní. S firmou Gimma s.r.o. máme pozitívne skúsenosti, považujeme ju za spoľahlivého partnera a môžeme ju odporučiť.“      Ing. Peter Belák – konateľ spoločnosti Steel Form spol. s r.o.