Služby

Servisservis20160211_103229

 • záručný
  v rámci záruky – zadarmo
 • po záručný
  • na základe objednávky
  • na základe servisnej zmluvy

 

Projekty

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie:

progettazione-3d

 • technologický projekt
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • projekt požiarnej ochrany
 • projekt pripojenia energií
  • plyn
  • elektrická energia
 • súhrnná technická sprava
 • dokument o posúdení rizík

 

Iné…

paint stopAU

 • dodávka filtrov pre lakovne
 • aktívne uhlie
 • dodávka abrazíva podľa špecifikácie
 • dodávka chémie pre odlučovanie farby z vodných stien ( flotačné zariadenia )

 

 

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.