Produkty

Produkty dodávané spoločnosťou GIMMA, s.r.o. patria medzi najkvalitnejšie na trhu. Našou prioritou je dodanie lakovacích zariadení ako napr. lakovacie steny, lakovacie kabíny alebo lakovacie linky pre mokré lakovanie.

Rovnako dodávame aj tzv. práškovne, ktoré slúžia pre lakovanie práškovými farbami. V tejto kategórii Vám vieme zabezpečiť dodávku zariadení ako napr. prášková lakovacia kabína, sušiace a vypaľovacie  pec a ďalšie. Novinkou v našej spoločnosti je, že dodávame aj práškovú lakovňu na kľúč.

Tryskanie patrí medzi veľmi často používanú technológiu na úpravu povrchov zariadení. Mechanickou úpravou povrchov pomocou pieskovne sa tryskaním odstraňujú z povrchu korózie a iné nežiadúce prvky. V našej ponuke nájdete okrem pneumatických tryskacích kabín aj mobilné tryskacie jednotky, tlakovzdušné tryskacie komory a ďalšie produkty spojené s tryskaním.

Ku všetkým zariadeniam dodávame aj potrebné príslušenstvo ako napr. striekacie zariadenia, zásobníky farby a zmiešavacie zariadenie.

Veľmi dôležitou úpravou pred samotným lakovaním je chemická predúprava. V tomto smere Vám vieme zabezpečiť zariadenia na túto konkrétnu činnosť v rámci lakovacej linky alebo pre ručné samostatné pracoviská ako napr. vysokotlakové postrekové stroje, recyklačné nádrže a ďalšie.

Medzi zariadeniami, ktoré dodávame nájdete aj prístroje na čistenie vôd (flotačné zariadenia, separátor oleja, neutralizačné stanice, …) a rovnako aj zariadenia na čistenie vzduchu – spaľovaním.

Ku všetkým zariadeniam dodávame aj potrebné príslušenstvo ako napr. striekacie zariadenia, zásobníky farby a zmiešavacie zariadenie.

Na základe našich dlhodobých skúseností v oblasti lakovacích zariadení Vám vieme zaručiť vysokokvalifikovaný personál, ktorý Vám zariadenia dodá, zaškolí Vás do používania a rovnako je pripravený pre Vás na pravidelný záručný aj pozáručný servis.

Preto neváhajte a kontaktuje nás!

 

 

 

Lakovne a lakovacie linky Tryskacie komory a zariadenia Technológie pre chemickú predúpravu pred lakovaním Technológie pre čistenie vôd Technológie pre čistenie vzduchu - spaľovaním