Technológie pre chemickú predúpravu pred lakovaním

Chemická predúprava povrchu pred lakovaním je veľmi dôležitá súčasť lakovania pre dosiahnutie kvalitnej povrchovej úpravy lakovaním. Chemický proces zbavuje výrobky od masnoty a látok, ktoré sú aplikované v procese výroby pre finálnou poverchovou úpravou. Pomocou vhodne zvoleného technologického postupu (fosfát, pasivácia, nanotechnológia) je možné zvýšiť priľnavosť aplikovanej farby ako aj celkovú antikoróznu odolnosť výrobku. Po ukončení procesu chemickej predúpravy je dôležité výrobky dôkladne vysušiť pred lakovaním. Chemická predúprava môže byť implementovaná ako súčasť lakovacej linky, alebo aj ako samostatné ručné pracovisko.

Všetky procesy navrhujeme s prihliadnutím na požadovanú finálnu kvalitu.

Zariadenie, ktoré dodávame:

  • vysokotlakové postrekové stroje
    • elektrické
    • naftové
  • zavážacie boxy predúpravy
  • recyklačné nádrže a jednotky
  • zberné nádrže
  • tunelové predúpravy
  • ponorné a vaňové predúpravy

 

Lakovne a lakovacie linky Tryskacie komory a zariadenia Technológie pre čistenie vôd Technológie pre čistenie vzduchu - spaľovaním