Lakovne a lakovacie linky

Lakovanie mokrými farbami – mokrá lakovňa

Mokré lakovanie je klasickým povrchovým spracovaním povrchov a materiálov. Štandardne sa aplikuje farba postrekom. Systémy farieb na báze vody alebo vysoko pevných náterov sa aplikujú pomocou bezvzduchového alebo vzduchom miešaného procesu. Tento náter je ideálny pre zložité geometrie a veľkosti veľkosti rôznych veľkostí kovu alebo plastu. Farby sa môžu aplikovať aj elektrostaticky (idealne pre jednoduchšie tvary výrobkov alebo drôtený program).

Pre dosiahnutie kvalitnej povrchovej úpravy je okrem zabezpečenia bezprašného prostredia s predpísanou teplotou pre aplikáciu náterových hmôt, dôležitá tiež predúprava lakovaných výrobkov a to buď chemickým procesom – viď. Chemická predúprava pred lakovaním, alebo otryskaním (pieskovaním) – viď. Tryskanie.

Mokré lakovne môžu byť doplnené aj o ďalšie technológie ako napr. prípravné pracoviska (brusenie, tmelenie), prípravovňu farieb PAINT ROOM alebo čistiace stoly (čistenie pištolí) a recyklátor riedidiel v rôznych veľkostiach (recyklácia riedidiel po čistení pre ich ďalšie použitie).

Všetky procesy navrhujeme s prihliadnutím na požadovanú finálnu kvalitu.

Zariadenie, ktoré dodávame:

 • lakovacia stena
  • so suchou filtráciou
  • vodná stena
 • lakovacia kabína
 • sušiaca pec alebo kabína
 • odsávacie a prisávacie agregáty
 • filtrácia s aktívnym uhlím
 • lakovacia linka s manuálnym dopravníkom
 • lakovacia linka s automatickým dopravníkom
 • „mokrá lakovňa na kľúč“

 

Lakovanie práškovými farbami – práškovňa

Práškové lakovanie je moderná technológia pre povrchové úpravy kovov. Táto technológia sa radí medzi ekologické a to najmä pre minimálne emisie a možnosť recyklácie práškovej farby. Práškové farby sa aplikujú na predupravené výrobky a to buď chemickým procesom – viď. Chemická predúprava pred lakovaním, alebo otryskaním (pieskovaním) – viď. Tryskanie. Po nanesení práškovej farby je potrebné farbu vypáliť (polymerizovať) vo vypaľovacej peci pri teplotách od 150 – 200 °C v závislosti od aplikovanej farby. Nanášanie práškových farieb sa aplikuje elektrostaticky.

Všetky procesy navrhujeme s prihliadnutím na požadovanú finálnu kvalitu.

Zariadenie, ktoré dodávame:

 • prášková lakovacia kabína alebo stena
 • sušiaca a vypaľovacia pec
 • cyklón a koncový filter
 • lakovacie linky s manuálnym dopravníkom
 • lakovacie linky s automatickým dopravníkom
 • „prášková lakovňa na kľúč“

 

KTL lakovanie – kataforézne lakovanie

Kataforézne lakovanie – (KTL) je špeciálna moderná technológia pre povrchové úpravy kovov. Patrí medzi technológie s minimálnym dopadom pre životné prostredie, vďaka nízkemu obsahu rozpúšťadiel a emisií. Proces využíva vodou riediteľnú farbu na báze epoxidov alebo akrylátov v uzavretom systéme, kde sa výrobok ponorí do farby a elektroforeticky nanesie na štruktúru materiálu, preto je využitie farby takmer 100%. Zvyčajne je hrúbka nanesenej farby po vypálení v peci 10-30 µm pri zachovaní vysokej antikoróznej odolnosti a vlastnosti, ktoré dosiahnete len KTL lakovaním.

Používa sa ako finálny vysoko odolný náter ( vysoká antikorózna odolnosť a oteruvzdornosť ), alebo ako podklad pre ďalšie lakovanie mokrými alebo práškovými farbami. Pre dosiahnutie vysokej kvality lakovania je obzvlášť dôležitá predúprava povrchu a to najmä chemickou predúpravou ( najčastejšie Zn-fosfát alebo moderné NANO-technológie ) – viď. Chemická predúprava pred lakovaním.

Všetky procesy navrhujeme s prihliadnutím na požadovanú finálnu kvalitu.

Zariadenie, ktoré dodávame:

 • „KTL lakovňa na kľúč“
 • „kataforézna lakovňa na kľúč“

 

Tryskacie komory a zariadenia Technológie pre chemickú predúpravu pred lakovaním Technológie pre čistenie vôd Technológie pre čistenie vzduchu - spaľovaním